W ubiegłym tygodniu nasze maluchy uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych pt.” Widziany na drodze”, z aspirantem Wiesławem Nózką z Wydz. Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Pan policjant rozmawiał z dziećmi o bezpieczeństwie na drodze, przestrzegał przed nieznajomymi oraz bezpańskimi psami. Dzieci wiedzą już jak zachowywać się w sytuacjach ryzykownych i jak ich unikać, zajęcia były dla nich bardzo pouczające, a na koniec zostały obdarowane pamiątkowymi niespodziankami.