W ramach projektu Samodzielni-Sprawni, refundowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w placówce Łapinie odbyły się zajęcia grupowe dla beneficjentów projektu. Na zajęciach wykorzystano elementy sali doświadczania świata. Elemantami są różnorodne urządzenia, które stymulują rozwój zmysłów. Głównym celem zajęć było doświadczanie świata zmysłami dotyku, słuchu, wzroku i węchu oraz odprężenie wyciszenie i relaks. Wszyscy bawili się wyśmienicie.
Dziękujemy placówce w Trąbkach Wielkich za wypożyczenie urządzeń.