Od kwietnia 2019r. realizujemy kolejny etap projektu współfinansowanego przez PFRON. Projekt, z którego korzysta 100 osób we wszystkich placówkach gdańskiej Caritas, jest specjalistyczną formą spędzania czasu wolnego dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W ośrodku w Trąbkach Wielkich z oferty korzysta aktualne 18 podopiecznych. Są to dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności intelektualnej bądź ruchowej. Uczestnikami projektu są dzieci z terenu powiatu gdańskiego. Zajęcia odbywają się popołudniami oraz w soboty. Wsparcie oferują specjaliści; pedagodzy, terapeuta SI, psycholog, logopeda oraz fizjoterapeuta. Każde dziecko, zgodnie z potrzebami oraz możliwościami, bierze udział w zajęciach w różnym wymiarze. Głównym celem projektu jest rehabilitacja społeczna, która ma ułatwić podopiecznym szeroko pojęte funkcjonowanie w społeczeństwie oraz w życiu codziennym.

TEKST: Magdalena Jurkowska

FB; orew trabki wielkie