Wszyscy czekaliśmy na ten moment, kiedy będziemy mogli wprowadzić się do naszego nowego, odremontowanego i ciepłego lokalu. Codziennie od godz. 13 rozpoczynają się zajęcia dla 30 dzieci, które po przyjściu ze szkoły mają możliwość odrobienia lekcji przy pomocy wychowawców. Młodsze dzieci, które mają zazwyczaj mniej zajęć domowych doskonalą swoje umiejętności manualne w swoich świetlicowych zeszytach. Każdego dnia wychowawcy proponują zajęcia, których celem jest utrwalanie zdobytej już wiedzy, nie rzadko nadrabianie zaległości oraz nauka nowych, przydatnych umiejętności.

 

W ramach działania świetlicy chcemy również zachęcić do współpracy rodziców, którzy coraz chętniej angażują się w nasze działania. Codziennie dzieci otrzymują poczęstunek – zazwyczaj jakąś słodką niespodziankę czy też jakiś owoc, który kończy nasze spotkanie.

 

Wszystko to możliwe jest również dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w nowo powstałej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu dziennego dla dzieci”. Wszystkim, którzy pomogli aby placówka powstała serdecznie dziękujemy.