8 lipca odbyły się ostatnie ze spotkań zajęć psychologicznych Ja- rodzina- niepełnosprawność. Warsztaty zorganizowane były w ramach projektu ONi na rynku pracy. Zajęcia obejmowały takie zagadnienia jak : zapoznanie się i integracja, postrzeganie i rozumienie siebie, miejsce w grupie ludzi i wiele, moja postawa wobec niepełnosprawnych rodziców. Dzieci na zajęciach dyskutowały, odgrywały scenki teatralne, malowały i rysowały. Warsztaty nastawione były na twórcze wyrażanie siebie, rozpoznawanie i wyrażanie własnych uczuć i emocji. Julia, Krzysztof i Norbert uczyli się jak i dlaczego pomagać szczególnie osobom niepełnosprawnym. Na ostatnich zajęciach uczestnicy przedstawiali za pomocą kolorowych wycinków z gazet swój świat.