Zajęcia plastyczne i tworzenie logo Światowych Dni Młodzieży, któremu towarzyszy zabawa z kolorowymi farbami. Każdy dzisiaj w mniejszym lub większym stopniu włączył się w działanie. Stworzyliśmy dwa duże banery, które zawisną na frontowej części naszej świetlicy oraz kilka mniejszych plakatów, które umieszczone zostaną w oknach. Bowiem Świetlica Dobra również wspiera uczestników Światowych Dni Młodzieży, które w tym roku odbywać się będą w Krakowie.