W warsztacie w Łapinie odbyły się zajęcia integracyjne dla młodzieży z II klasy Gimnazjum z Kolbud. Klasa podzieliła się na małe grupy i udała się do pracowni terapeutycznych. Tam nasi uczestnicy pełnili funkcję instruktorów i pod Ich okiem młodzież poznała technikę wyrobu kubków ceramicznych, witraży, biżuterii filcowej i podstawowe techniki obróbki drewna. Po zajęciach odbyły się dla wszystkich zajęcia taneczne przy, których było najwięcej śmiechu. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem.  Zajęcia integracyjne miały na celu kształtować wrażliwość na nietolerancję wobec niepełnosprawnych i wzbudzanie poczucia akceptacji osób niepełnosprawnych.