W ramach projektu „Samodzielni-Sprawni” w Łapinie prowadzone są zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 5-12 lat. Projekt jest finansowany przez Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W dniu wczorajszym odbyła się zabawa taneczna z konkursami. W zabawie wzięli udział również rodzice i opiekunowie beneficjentów z projektu. Śmiechu było mnóstwo a dzieci chętnie brały udział  w konkursach. Podczas zabawy był słodki poczęstunek i napoje a dla rodziców kawa. Celem zajęć było wytworzenie u podopiecznych radosnego i pogodnego nastroju oraz wspomaganie dziecka w jego całościowym rozwoju: emocjonalnym, fizycznym i intelektualnym.