Dzieciaki z „Anielskiej Krainy” rozpoczęły zajęcia artystyczne w ramach projektu „Mali Twórcy”. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji a współfinansowany ze środków Wojewody Pomorskiego. Wychowankowie z radością podjęli się dzieła twórczego, po którym zasłużenie zostali wzmocnieni pysznym poczęstunkiem.