Escape Room – do niedawna hasło to nic nam nie mówiło! Aż do teraz. Grupa naszych starszych kolegów i koleżanek postanowiły sprawdzić naszą umiejętność logicznego myślenia i dedukcji, dlatego też stworzyli pokój zagadek typu Escape Room. Wszystko to w ramach zadania finansowanego z Funduszu Młodzieżowego. Na chwilę Kasztany i uczestnicy innych Świetlic zamieniali się w Sherlocków Holmesów: próbowali rozwiązać zagadki i wydostać się z zamkniętego pokoju! Zadanie wcale nie były łatwe. Były one czasem podchwytliwe, niektóre sprawdzające spostrzegawczość, ale przede wszystkim umiejętność pracy w grupie, podziału obowiązków oraz pracy pod presją czasu. Uciekające minuty były chyba naszym największym wrogiem. Grupy wiedziały, że nie będzie łatwo, ale zabrały się za misję i szybko wpadli w wir detektywistycznych zmagań. Wszystkie grupy skończyły przed regulaminowym czasem. Zagadki bardzo się podobały, nie były zbyt oczywiste i dlatego tak wciągnęły! Każdy po wyjściu deklarował chęć udziału w kolejnych takich zabawach … nic nie wiadomo.

Projekt zrealizowany w ramach Funduszu Młodzieżowego przez grupę inicjatywną w składzie:

Andrzej, Paulina, Sylwia, Dominika.

-Świetlica „Pod Kasztanem”-

Fot. M.P.; A.Sz.G.