Nasi wolontariusze chętnie poszerzają swoją wiedzę i poznają nowe horyzonty. Po raz kolejny wybrali się do Radomia na organizowaną tam Ogólnopolską Konferencję.

Oto krótkie wspomnienie z tego czasu:

„W dniach 07.-09.10.2016 w Radomiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego pod hasłem „Wolontariusz Hospicyjny Świadkiem Bożego Miłosierdzia”, w której było mi dane uczestniczyć. Jest to dla mnie nowe doświadczenie gdzie w jednym miejscu spotyka się jednocześnie wielu ludzi dobrego i otwartego serca niosących pomoc drugiemu człowiekowi w ostatniej drodze jego ziemskiej pielgrzymki. Atmosfera podczas konferencji wypełniona była Wiarą, Nadzieją i Miłością.

Mariola I.”