„Jesteśmy wezwani, aby kochać i szanować życie każdego człowieka.”     

                                                                                                            Jan Paweł II

 

W marcu przeżywaliśmy Dzień Świętości Życia. Z tej to okazji postanowiliśmy zorganizować

w naszej parafii kiermasz ciast, z którego dochód chcieliśmy przekazać na Dom Samotnej Matki
w Matemblewie. Popyt na ciasto przeszedł nieco nasze „możliwości” i  na ostatnią mszę zostało zaledwie kilka kawałków pysznych, domowych wypieków … .  

W sumie udało nam się zebrać 800 złotych!

Jak zwykle mogliśmy liczyć na hojność i otwarte serca parafian Św. Urszuli Ledóchowskiej.

 

Część kwoty przesłaliśmy na konto budowy domu dla nieletnich matek – powstającego
z inicjatywy sióstr nazaretanek z Krakowa. Natomiast 600 zł ofiarowaliśmy na potrzeby naszego diecezjalnego domu w Matemblewie. 24 kwietnia delegacja naszego Koła wybrała się na spotkanie z Siostrą Samuelą – kierowniczką domu. Najpierw poznaliśmy pokrótce historię sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej, podziwialiśmy urodę tego miejsca, a następnie zwiedziliśmy Dom Samotnej Matki. Siostra udzieliła nam wielu ciekawych informacji związanych z funkcjonowaniem domu, rodzajami pomocy udzielanej matkom i dzieciom, pokazała to szczególne miejsce „od kuchni”.

 

Na pożegnanie S. Samuela zapewniła nas o stałej modlitwie za darczyńców, a my obiecaliśmy pamięć o tym miejscu w podejmowanych przez nasze koło działaniach.