W marcu dzieci ze świetlicy w Pępowie odwiedziły warsztat samochodowy „Auto- Miras” mający swą siedzibę w Pępowie. Wycieczka ta miała związek z realizacją programu profilaktycznego świetlic Żukowskich pt. „Kim jestem? Kim będę?”. Podczas pobytu dzieci mogły bliżej zobaczyć jak funkcjonuje punkt przyjęć klienta, plac manewrowy, lakiernia, warsztat, myjnia, naprawa aut oraz punkt odbioru samochodów. Oprócz poszczególnych etapów remontu aut, dzieci zapoznały się z różnymi maszynami, które są niezbędne w profesjonalnym warsztacie. Na zakończenie zwiedzania dzieci miały również możliwość „wczuwania” się w rolę prezesa Firmy „Auto- Miras”, zasiadając w sali posiedzeń i narad prezesa z pracownikami lub klientami. Dzieci zobaczyły także tablicę osiągnięć firmy (nagrody, dyplomy) oraz prace konkursowe innych dzieci w konkursie przeprowadzonym w minionych latach. Po zakończeniu zwiedzania dzieci udały się na degustację pizzy. Dzień ten zapewne zostanie na długo w pamięci dzieci i być może przyczyni się do wyboru właśnie takiego zawodu w przyszłości.