Kontynuując tradycję szacunku dla zmarłych, dzieci ze świetlicy w Pępowie udały się dnia 5 listopada na miejscowe miejsce pochówku rodziny Hasse. Mały cmentarzyk znajduje się w ładnym i cichym miejscu- w małym lasku pośród okolicznych pól. Pochowani są tam członkowie rodziny Hasse, którzy byli prawdopodobnie właścicielami danej wioski. Pochowano też tam ulubione zwierzęta tej rodziny tj. szczątki konia, psa. Dzieci miały możliwość zastanowić się nad upływającym czasem, pomodlić się w intencji zmarłych i zmarłych ze swojej rodziny oraz zapalić symboliczne znicze.