W Święto Miłosierdzia Bożego – 1 maja przeżywaliśmy uroczystości beatyfikacji Jana Pawła II. Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu w Rumi aktywnie włączyli się w przygotowania do tak wielkiej uroczystości. Codzienna modlitwa jest wyrazem dziękczynienia za beatyfikację Papieża Polaka. Dopełnieniem przygotowań były zaplanowane dni filmowe, które rozpoczęliśmy filmem „Świadek Nadziei”. Po zakończeniu prezentacji miały miejsce ożywione dyskusje dot. osoby Jana Pawła II. Odbyły się również takie zajęcia jak: Dzień poezji Jana Pawła II – fragmenty „Tryptyku Rzymskiego”, poezja i pokaz slajdów oraz film „Jeden z nas” zakończony dyskusją.