Po części szkoleń teoretycznych i praktycznych, wyjeździe studyjnym przyszedł czas na spotkania z ekspertami. Uczestniczki projektu FURTKA do nowych możliwości przygotowujące się do podjęcia pracy w charakterze opieki nad osobami starszymi
w listopadzie miały możliwość spotkania się z osobami stale pracującymi z osobami wymagającymi szczególnej opieki – chorymi terminalnie.

24 listopada 2008 r. w Hospicjum św. Józefa w Sopocie odbyło się spotkanie z p. Wiolettą Dziatlik – przełożoną pielęgniarek. Tematem spotkania były szczególne wymagania w opiece i pielęgnacji osób terminalnie chorych oraz rola tzw. białego personelu w opiece nad chorym.

Spotkanie z kapelanem sopockiego hospicjum Ks. Dariuszem Ławikiem w dn. 27 listopada 2008 r. wiązało się z podjęciem refleksji nad stosunkiem do chorych i umierających, roli opieki duchowej wśród chorych terminalnie i ich rodzin. Pozwoliło także przybliżyć temat Sakramentu Chorych.

W pierwszym kwartale 2009 r. planowane są kolejne spotkania z ekspertami branżowymi.

Projekt Furtka do nowych możliwości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.