„Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5).

 

6 lutego, przypada uroczystość patronalna założyciela Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego –  św. Gwidona.  Z tej okazji w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej odbyła się Msza Święta, której przewodniczył ks. Janusz Steć, dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej, oraz ks. dr Tomasz Borkowski.

 

                Za każdym razem jadąc do Matemblewa do Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, mam w pamięci obrazy sprzed lat, kiedy to w niedzielne popołudnia chodziliśmy tu całą rodziną na Mszę świętą i spacery. Aż trudno uwierzyć, że od tamtego czasu można było dokonać tu tylu zmian… Piękna kaplica, z której Matka Boża roztacza opiekę nad samotnymi matkami i ich dziećmi, „Okno życia”, będące niczym małe, przytulne, pełne bezpieczeństwa pomieszczenie, w którym pozostawione w nim dziecko ma szansę przetrwać…

 

Ks. Tomasz podkreślał w swej homilii mszalnej jak ważna jest miłość, będąca darem Ducha Świętego. To przecież ona przejawia się w służbie dla drugiego człowieka. I tak jak Siostry Kanoniczki Ducha Świętego oraz św. Gwidon, którzy swoją pracą i modlitwą służą Bogu i potrzebującym bliźnim, tak i my jesteśmy wezwani, by realizować nasze powołanie do miłości, starając się o dobro dla innych. Niech święty Gwidon, odznaczający się na co dzień wrażliwością, współczuciem, chęcią niesienia pomocy – nam w tym pomoże. Nie pozostawajmy tylko na poziomie spokoju wewnętrznego, a właściwie 'świętego' spokoju. Miłość bowiem to dawanie, obdarowywanie…

 

Takie doświadczenie uzdalnia człowieka do wychodzenia poza siebie i stawania się darem dla drugich. Miłość bliźniego nie jest więc jedynie owocem naszej samodyscypliny i naszego wysiłku; jest owocem Ducha Świętego (por. Ga 5, 22), gdyż poszerza nasze serca.