Caritas Archidiecezji Gdańskiej

w imieniu

Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego

Ks. Sławoja Leszka Głódzia

serdecznie zapraszamy

na uroczystą Mszę Świętą

z Okazji XXVI Światowego Dnia Chorego

11 lutego 2017 r. (niedziela) godz. 13.00

Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku Chełmie

 

Plan uroczystości

Godz. 13.00 rozpoczęcie Mszy św. połączone 
z udzieleniem sakramentu Namaszczenia Chorych

 

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2018 r.

 

 

Mater Ecclesiae: „Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja”. 
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27)

 

Drodzy Bracia i Siostry!

Posługa, jaką Kościół niesie chorym i osobom, które się nimi opiekują, musi być kontynuowana z wciąż odnawianą energią, z wiernością poleceniu Pana (por. Łk 9, 2-6; Mt 10, 1-8; Mk 6, 7-13) i zgodnie z bardzo wymownym przykładem, jego Założyciela i Nauczyciela.

W tym roku tematem Dnia Chorego są słowa, które Jezus, wywyższony na krzyżu, kieruje do swojej Matki Maryi i do Jana: „’Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja'. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (19, 26-27). (https://w2.vatican.va)