Serdecznie zapraszamy

na uroczystą Mszę Świętą

Jubileuszu Miłosierdzia Chorych oraz Niepełnosprawnych

w Archidiecezji Gdańskiej

połączoną z zakończeniem peregrynacji

kopii figury Matki Bożej z Lourdes

 

czwartek 11 lutego 2016 r. godz. 10.00

Bazylika Archikatedralna
w Gdańsku-Oliwie

 

 

Zakończenie peregrynacji kopii figury Matki Bożej z Lourdes

 

Z początkiem lutego minął dokładnie rok, od kiedy kopia cudownej figury Matki Bożej z Lourdes  zaczęła peregrynację w Archidiecezji Gdańskiej.

Kopię figury sprowadzono z Lourdes dla uświetnienia jubileuszu 25-lecia CARITAS Archidiecezji Gdańskiej.

2 lutego 2015 r., jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem peregrynacji, kopia figury odwiedziła pierwsze miejsce w naszej Archidiecezji: Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych Matki Bożej Wielkiego Zawierzenia w Gdyni Orłowie.

W dniu XXIII Światowego Dniach Chorego (11 lutego) kopia figury Matki Bożej z Lourdes rozpoczęła peregrynację po Archidiecezji Gdańskiej rozpoczynając od Katedry w Oliwie.

Następnie Matka Boża w kopii cudownej figury odwiedzała placówki gdańskiej Caritas, a od maja – kościoły Archidiecezji Gdańskiej. W ciągu roku peregrynacji kopii figury Matce Bożej cześć oddawano w 38 kościołach, 17 placówkach, 15 kaplicach zakonnych.

7 grudnia 2015, dzień po wizycie figury w ostatnim zaplanowanym miejscu odwiedzin, JE Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański powołał w Otominie nową parafię, która otrzymała wezwanie Matki Bożej z Lourdes. Kopia figury przebywała w nowej parafii w dniach 5-6 lutego 2016 r.

Zakończenie peregrynacji nastąpi w dniu 11 lutego 2016 r. podczas Mszy św. o godz. 10.00 odprawianej w Katedrze w Oliwie.