W poniedziałek 11 lutego bieżącego roku w kościele katolickim już po raz 21 obchodzony był Światowy Dzień Chorego. Ten wyjątkowy dzień ma uwrażliwić wiernych na wartość ludzkiego cierpienia i zachęcić ich do wspierania chorych i tych, którzy im służą.

            Święto to ustanowił w 1992 r. błogosławiony Jan Paweł II w 75 –tą rocznicę objawień fatimskich i w 11–tą rocznicę zamachu na jego życie na Placu św. Piotra w Rzymie. Główne obchody I-go Światowego Dnia Chorego miały miejsce w 1993 r. w Lourdes we Francji. Później był on obchodzony co roku, w którymś z sanktuariów maryjnych w różnych częściach świata. Od roku 2009 obchody mają charakter diecezjalny. Tegoroczne centralne obchody XXI Światowego Dnia Chorego odbyły się w Sanktuarium Maryjnym w niemieckim mieście Altőtting w Bawarii.

            W Archidiecezji Gdańskiej miejscem, w którym zgromadzili się wierni w związku
z tym wyjątkowym świętem była Katedra Oliwska. Uroczystości rozpoczęła msza św., którą sprawował Ks. Arcybiskup Senior Tadeusz Gocłowski. Podczas nabożeństwa wszyscy obecni modlili się w intencji osób chorych, cierpiących, doświadczonych bólem i zwątpieniem.
W czasie kazania Ks. Arcybiskup Senior wskazywał na licznych świętych, którzy całym swoim życiem dawali przykład, jak służyć drugiemu człowiekowi. Sięgał do tegorocznego orędzia Papieża Benedykta XVI na Dzień Chorego i mówił o konieczności rozwoju „diakonii miłości”. Dziękował za zaangażowanie wszystkim środowiskom troszczącym się o osoby chore. Podczas nabożeństwa udzielony został również sakrament namaszczenia chorych, a po uroczystej mszy świętej w Refektarzu Pocysterskim odbyło się spotkanie przy kawie i cieście, w którym wzięli udział nie tylko chorzy, ale także pracownicy służby zdrowia, wolontariusze i wszyscy ci, którzy na codzień zaangażowani są w działania na rzecz środowiska osób chorych. Atrakcją tej części uroczystości był występ zespołu ks. Zygmunta Słomskiego, który umilił wszystkim czas skoczną i radosną muzyką.

Świadkami tego ważnego wydarzenia była kilkunastoosobowa grupa podopiecznych, pracowników i wolontariuszy z naszego Centrum. Wszyscy w ogromnym skupieniu uczestniczyli we mszy świętej, łączyli się w modlitwie w intencji chorych, wielu spośród nas przyjęło sakrament namaszczenia chorych. Po nabożeństwie chętnie udaliśmy się do Refektarza, gdzie w miłej atmosferze, przy pysznych słodyczach i kawie oraz atrakcyjnej muzyce spędziliśmy trochę czasu.

            Pamiętając o mijającym Dniu Chorego oraz wielu osobach cierpiących na duszy
i ciele, mamy nadzieję, że nigdy nie zabraknie wśród nas tych, którym w działaniu przyświecać będzie temat zaczerpnięty z przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie: „Idź,
i Ty czyń podobnie”. (Łk 10,37)