„ Byłem chory a odwiedziliście mnie”                                                                                                                                 

Mt 25,36    

 

W sobotę 11 lutego w Bazylice Archikatedralnej o godzinie 10.00 rozpoczęła się uroczysta Msza święta pod przewodnictwem JE Ks. Abpa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, odprawiana w intencji osób chorych.

 

Na wstępie Ks. Janusz Steć – Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej przywitał wszystkich przybyłych gości, a w szczególności Panią Barbarę Kawińską – Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Panią Hannę Zych-Cisoń – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Elżbietę Rogalę-Kończak- Burmistrz Miasta Rumi, a także wszystkich Dyrektorów Hospicjów, Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo- Leczniczych, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy na co dzień mają bezpośredni kontakt z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, cierpiącymi i potrzebującymi.  

 

Mszę poprowadził Ksiądz Arcybiskup, który podczas homilii nawiązywał  do orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI wyrażajacego duchową bliskość ze wszystkimi chorymi, którzy przebywają w szpitalach i innych domach opieki zdrowotnej, bądź są pielęgnowani w domach rodzinnych, i zapewniającego wszystkich o trosce i miłości całego Kościoła. Mówił, iż przyjmując wielkodusznie i z miłością każde ludzkie życie, przede wszystkim słabe i chore, chrześcijanin wyraża ważny aspekt swojego ewangelicznego świadectwa, biorąc przykład z Chrystusa, który pochylał się nad materialnymi i duchowymi chorobami człowieka, aby je leczyć.

Bardzo ważnym aspektem było również uświadomienie sobie, jak ważna jest wiara dla osób, które pod ciężarem cierpienia i choroby zbliżają się do Pana. W spotkaniu z Nim mogą rzeczywiście doświadczyć, że kto wierzy, nigdy nie jest sam! Bóg bowiem w swoim Synu nie zostawia nas samych z naszymi niepokojami i cierpieniami, ale jest z nami, pomaga nam je znosić i pragnie uzdrowić do głębi nasze serce.

 

Po wygłoszonej homilii wszyscy chorzy otrzymali sakrament namaszczenia chorych z rąk Ks. Arcybiskupa i obecnych księży.

 

Mszę świętą uświetniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w  Leźnie.

 

Po nabożeństwie wszyscy obecni udali się do Refektarza Pocysterskiego na gorącą kawę i ciasta przygotowane przez placówki Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Spotkanie było okazją do wymiany serdecznych myśli i życzeń, spędzenia kilku chwil w gronie życzliwych osób.