3 czerwca 2016 roku Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II świętowało XVII lecie placówki. W uroczystości uczestniczyli Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej ks. Janusz Steć, Zastępca Dyrektora ks. Piotr Brzozowski, Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Pani Marlena Jasnoch, Zastępca Dyrektora ds. Seniorów Pani Ewa Barktowiak, oraz Pani

Katarzyna Jasińska- Kierownik Centrum Pracy Socjalnej nr 4 w Gdańsku, Mieszkańcy, pracownicy, przyjaciele Domu.

Jubileusz rozpoczęliśmy od Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Janusz Steć.

Po Mszy Świętej odbyło się nadanie imienia nowej biblioteczce w Naszym Centrum – imienia św. Maksymiliana Kolbe. Święty Maksymilian zdawał sobie sprawę ze znaczenia mediów, dlatego swoje działania skoncentrował głównie na działalności pisarskiej i wydawniczej, stąd głównym inicjatorem i pomysłodawcą nadania takiego imienia, oraz powstania biblioteki jest ks. Tadeusz Polak.

Mieliśmy także przyjemność wysłuchania pięknego koncertu w wykonaniu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku.

Tradycyjnie podczas uroczystości wręczono dyplomy i podziękowania dla najbardziej aktywnych seniorów. To Także nasze święto- pracowników oraz wszystkich, którzy nawet w najmniejszym stopniu przyczyniają się do tego, że Nasz Dom dzięki Waszej cierpliwości i wyrozumiałości, jest pełnym uśmiechu miejscem, co motywuje do dalszej pracy.