W dniu 11.09.2008 grupa 5-osobowa wraz z opiekunem, korzystając z zaproszenia Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym wzięła udział w XV – Leciu ośrodka w Tczewie, trwającym 4 dni.

W dniu przyjazdu każdy z uczestników został przydzielony do innej pracowni: muzycznej, plastycznej, ceramicznej, teatralnej.
Pierwszego i drugiego dnia odbywały się kolejno warsztaty wraz z próbą generalną.

Natomiast 13.09.2008 miała miejsce inauguracja warsztatów. Pracownie przedstawiły efekty swojej pracy : przedstawienie, koncert, wystawy.
Po występie uczestnicy zwiedzili miasto z przewodnikiem.

Ostatni dzień obfitował w atrakcje, będące niespodzianką : ognisko, grill, zabawa taneczna za miastem. Uczestnicy zawarli przyjaźnie, żal było wracać…