Właśnie odbywa się konferencja paliatywna wieńcząca obchody X-lecia  Domu Hospicyjnego Caritas im św. Józefa w Sopocie. W dniach 5-6 września nad tematami dotyczącymi towarzyszenia w odchodzeniu, łagodzenia bólu i cierpienia pochylaja się specjaliści z 26 ośrodków paliatywnych z Polski północnej.

Konferencję otworzyli  gospodarze konferencji – ks. Tomasz Kosewski i dr Aleksandra Modlińska, a ks. Janusz Steć Dyrektor CARITAS Archidiecezji Gdańskiej powitał wszystkich zgromadzonych. W pierwszych chwilach głos także zabrała prof. Krystyna De Walden Gałuszko opowiadając o powstaniu sopockiego hospicjum, jego atmosferze i personelu. Następnie – na ręce Dyrektora – złożony został kwiat wykonany przez pacjentkę jednego z hospicjów.

Część naukową rozpoczęła dr Modlińska podejmując historyczne ujęcie opieki paliatywnej. Następnie ks. Steć przedstawił zagadnienia dotyczące godność człowieka. Po nim referat wygłosił dr Michał Graczyk rozwijając intrygująco brzmiący „Temat przebijający się… do bólu!”. Ostatnie wystąpienie dotykało bardzo trudnego tematu, mianowicie obecności – pobytu chorych dzieci w hospicjum. Po wystąpieniu dra Macieja Niedźwiedzkiego wywiązała się dyskusja pomiędzy prelegentami a audytorium.

Na tym zakończył się pierwszy dzień prelekcji, ale nie zakończyły się rozmowy i dyskusje…        

Dzień drugi: kontynuacja wykładów na tematy dotyczące opieki nad osobami w terminalnym stadium choroby. Swe wykłady o hormonanych i niehormonalnych metodach leczneia raka mówili dr Barbara Szostakiewicz i dr Janusz Wojtacki. Po nich o leczeniu depresji mówiła prof. Krystyna De Walden Gałuszko. A Barbara Jankowska przedstawiła kwestie żywienia dojelitowego.

Po przerwie – w ostatnim bloku wykładów – dr Dariusz Babiński mówił o problemach laryngologicznych, Zofia Augusewicz o przetokach, bogato ilustrując wypowiedź zdjęciami. Jako ostatni głos zabrał dr Tomasz Buss podejmując temat leczenia bólu przewlekłego.

Dodatkowe prezentacje mieli przedstawiciele firm farmaceutycznych, którzy prezentowali nowe leki i środki lecznicze.

Konferencja zgromadziła praktyków i pozwoliła na bardz ciekawą wymianę wiedzy i doswiadczeń.