W dniu 04 maja 2009 roku instruktor terapii zajęciowej p. Joanna Kampowska z WTZ Caritas wraz z uczestnikami swojej pracowni przygotowała wystawę twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych uczestniczących na co dzień w zajęciach w Centrum Caritas im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Krzywym Kole.
Wystawa ma miejsce w sali prezydialnej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim i będzie trwała przez okres dwóch miesięcy.
Prezentujemy tam wszystkie formy twórczości plastycznej, a zatem malarstwo, ceramikę, batik, tkaninę artystyczną, witraż ,hafty itp. Cieszymy się, że dano nam możliwość tej prezentacji, gdyż jest to dla naszych twórców duża nobilitacja z zarazem gwarancja aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Mamy nadzieję, że nasza wystawa stanie się próbą nawiązania dialogu z otoczeniem, gdyż poprzez swój koloryt i wydźwięk artystyczny stwarza klimat wzajemnej akceptacji
i zrozumienia pomiędzy ludźmi zdrowymi i niepełnosprawnymi.