W WTZ Caritas  oraz w ŚDP  Światowy Dzień Chorego stał się impulsem do zorganizowania wystawy prac plastycznych. W ten sposób pragniemy przyczynić się do pokazania szerszym kręgom społecznym aktywności i możliwości ludzi chorych. Mamy nadzieję, że zaprezentowane prace udowodnią, że człowiek chory, niepełnosprawny może również aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. A zatem życzymy wszystkim miłych wrażeń z odbioru wystawy.