Dzięki współfinansowaniu przez Miasto Gdańsk, od marca tego roku, w naszej Świetlicy, kontynuowany jest projekt „Wystarczy chcieć” – program zajęć kulturalno-artystycznych oraz edukacyjno – rozwojowych dla dzieci i młodzieży. Celami tego projektu są m.in.:

– rozbudzenie zainteresowań twórczych dzieci i młodzieży;

– ukazywanie alternatywnych forma spędzania czasu wolnego;

– umocnienie poczucia własnej wartości oraz poczucia sprawstwa;

– możliwość poszukiwania nowych zainteresowań oraz odkrywania talentów;

– nabycie umiejętności: współdziałania, prowadzenia dialogu, krytycznej oceny samego siebie, asertywnego wyrażania własnych opinii, autoprezentacji.

Wczoraj odbyły się ostatnie zajęcia przed przerwą wakacyjną. Pani Ala przygotowała dla nas niespodziankę – mogliśmy sami czerpać papier. Zadanie nie było łatwe, ale zabraliśmy się do niego z wielką chęcią i zapałem. Wyniki zobaczymy jutro (jak wyschnie nasza praca), ale fotorelację z etapu „produkcji” możemy pokazać już dzisiaj :).

-Kasztany-