Od września wznowiliśmy zajęcia z realizowanego w naszej świetlicy projektu „Wystarczy chcieć II” – program zajęć kulturalno-artystycznych oraz edukacyjno – rozwojowych dla dzieci i młodzieży. Projekt ten jest kontynuacją zeszłorocznego projektu i jest współfinansowany przez Gminę Miasto Gdańsk.

Celami tego projektu są m.in.

– rozbudzenie zainteresowań twórczych dzieci i młodzieży;

– ukazywanie alternatywnych forma spędzania czasu wolnego;

– umocnienie poczucia własnej wartości oraz poczucia sprawstwa;

– możliwość poszukiwania nowych zainteresowań oraz odkrywania talentów;

– nabycie umiejętności: współdziałania, prowadzenia dialogu, krytycznej oceny samego siebie, asertywnego wyrażania własnych opinii, autoprezentacji.

Oto kilka zdjęć z naszych zajęć.