15 grudnia Prezydent Miasta Gdańska już po raz ósmy nagrodził pracowników gdańskiej służby zdrowia za osiągnięcia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. Osobą wyróżnioną została Pani Anita Gründemann – pielęgniarka oddziałowa Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II w Gdańsku. Jesteśmy dumni, że w naszym zespole mamy osobę, która wyzwań się nie boi! Pani Anita cieszy się autorytetem i uznaniem wśród mieszkańców i pracowników. Stale podnosi swoje kwalifikacje, inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych w naszym Centrum. Co ważne dba o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami. Serdecznie gratulujemy zdobytego wyróżnienia. Życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w codziennej pracy.