Śmierć tak wielu wspaniałych postaci polskiego życia politycznego jest ciosem dla społeczeństwa. 

Cały kraj spowity jest bólem i smutkiem.

W imieniu własnym i współpracowników składam najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom osób, które zginęły dzisiaj w katastrofie lotniczej. Łącząc się z Wami w cierpieniu zapewniam o modlitwie.

Ks. Janusz Steć

Dyrektor CARITAS Archidiecezji Gdańskiej