Tuż po świętach mieliśmy przyjemność gościć całą kadrę Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej z Pruszcza Gdańskiego. Z wizytą studyjną zawitali do nas pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, neurologopedzi oraz lekarz. Było to bardzo twórcze i owocne spotkanie wielu specjalistów.

Cieszymy się, że mogliśmy  pokazać naszą placówkę oraz zaprezentować metody pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością  umysłową oraz z zaburzeniami psychicznymi. My z kolei zdobyliśmy wiedzę na temat interdyscyplinarnych metod pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością zwłaszcza sprzężoną i wieloraką.

Mamy nadzieję, że to spotkanie zaowocuje bliższą współpracą naszych instytucji i pozwoli na kompleksowe oddziaływanie rehabilitacyjne, psychofizyczne , a także  edukacyjne w stosunku do osób niepełnosprawnych.