W dniu  9 lipca 2014 roku  – 56 dzieci po  porannej Mszy Św. wyjechało do  Runowa na wycieczkę, której przewodniczył ks. Kanonik proboszcz Mieczysław Guzmann.

           Przed wyjazdem Pani mgr Ewelina Wolska – Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Szemud – wygłosiła pogadankę na temat szkodliwości spożycia napojów alkoholowych i związanych z tym skutków.

            Celem wycieczki było przeżycie wspanialej przygody survivalowej tj. radzenia sobie w ekstremalnych warunkach.

            Dzieci po krótkim instruktażu udały się do lasu, gdzie uczyły się budowy szałasów i obozowiska, instruktor pokazał, jak zdobywać pożywienie w lesie jak się nie zgubić. Tak się złożyło ,że przez chwilę padał deszcz – więc budowa szałasów była przydatna. Przy pomocy krzesiwa  rozpalono ogień i ugotowano herbatę.

            Następną atrakcją było przejście przez rzekę po liniowym moście/niektórzy przeszli rzekę boso/ pokonanie stromej  góry. Potem dzieci korzystały z grilla a następnie z różnych zabaw na terenie ośrodka np. strzelanie z łuku.

            Nasze dzieci – zadowolone  i radosne z wyjazdu – serdecznie dziękują Wójtowi Gminy Szemud za przekazane środki finansowe na wycieczkę.