19.września 2011r. odbyło się spotkanie w sprawie powołania samorządu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Centrum Pomocowym Caritas w Gdańsku.
Na początku spotkania wyjaśniono, z czym będzie się wiązało pełnienie funkcji samorządu oraz odpowiedziano na wszystkie pytania ze strony mieszkańców.
W celu powołania 5 osób do samorządu, rozdano uczestnikom spotkania kartki, na których mieli wpisać imię i nazwisko (lub imiona i nazwiska) osób, które według nich powinny znaleźć się w radzie. W ten sposób wyłoniliśmy wśród seniorów grupę, do której obowiązków należeć będzie:
– dbanie o respektowanie podstawowych wartości człowieka takich jak: godność, intymność, niezależność, prawo dokonywania wyboru, rozwój osobowości, poczucie bezpieczeństwa
– zgłaszanie propozycji zmierzających do poprawy funkcjonowania Domu,
– współpraca z Dyrekcją i pośredniczenie, wtedy kiedy zachodzi taka konieczność, w załatwianiu spraw pomiędzy mieszkańcami a Dyrekcją,
– pomoc w rozstrzyganiu sporów między mieszkańcami,
– aktywizowanie i samoorganizacja mieszkańców.
Po uroczystych gratulacjach ustalono datę pierwszego spotkania samorządu na poniedziałek 26.09.2011r. Wtedy też zostaną przydzielone poszczególne funkcje członkom samorządu.