Uczestnicy warsztatu z Łapina świętują Rok Osób Niepełnosprawnych i tym razem postanowili zrobić niespodziankę. Rada Uczestników w imieniu pozostałych podopiecznych warsztatu odwiedziła Hospicjum w Sopocie. Na ręce Pana Andrzeja Urbańskiego, Dyrektora Domu Hospicyjnego Caritas im. św. Józefa w Sopocie, złożyli swoje prace, wykonane podczas zajęć terapeutycznych w WTZ. Prace przekazują na licytację a środki ze sprzedaży mają być przeznaczone na zakup artykułów medycznych dla pensjonariuszów Hospicjum.