Podczas Jarmarku Dominikańskiego Warsztat Terapii Zajęciowej z Łapina zaprezentował prace uczestników w/w warsztatu. Na naszym stoisku mieliśmy różne wyroby: ceramika (patery, biżuteria), witraże, biżuteria filcowa, przedmioty użytkowe z drewna (np. tace). Środki ze sprzedaży prac przeznaczymy na integrację społeczną uczestników.  

Dziękujemy Pani Dagmarze Ziemiaszewskiej, Dyrektorowi projektu Jarmark Św. Dominika, za udostępnienie naszej placówce bezpłatnego miejsca, podczas Jarmarku Dominikańskiego.