W dniu wczorajszym z okazji Światowego Dnia Chorego uczestnicy i pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Łapina, brali udział we Mszy św. w Katedrze Oliwskiej. Dla wielu naszych uczestników było to ogromne przeżycie, bo na co dzień zmagają się nie tyko ze swoją niepełnosprawnością ale również wspierają swoich bliskich w cierpieniu.
Po Mszy św. był słodki poczęstunek i herbata.