Kolejny dzień za nami… Dzisiejsze zajęcia w ramach,, Tajemnice Ogrodu”

Poranna gimnastyka z rehabilitantem,  gry i zabawy oraz muzykoterapia.