8 kwietnia 2018 roku… Pamiętamy ten dzień doskonale, My – Pracownicy i Mieszkańcy Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II w Gdańsku. W dniu Miłosierdzia Bożego, otrzymaliśmy niezwykły dar – obraz Świętego Jana Pawła II, znak dobroci i zaangażowania, podarowany nam przez tragicznie zmarłego śp. Prezydenta Miasta Gdańska, pana Pawła Adamowicza. Pomimo zapewne wielu spraw i obowiązków Pan Prezydent znalazł czas by po pierwsze pobyć z nami, naszymi seniorami, a po drugie podzielić się tak realnie dobrocią i życzliwością. Nie brakowało jej pewnie dla innych, obywateli i mieszkańców miasta Gdańska, którym Pan Prezydent służył i z którymi się spotykał.

Dzień 14 stycznia bieżącego roku przyniósł nam szok i niedowierzanie, lęk i zagubienie. Na życie Pana Prezydenta Pawła Adamowicza ktoś podniósł dłoń… zamiast serdeczności, spotkała go nienawiść i cierpienie… Światło Jego życia zgasło, tu, na ziemi… Daj Boże, aby świeciło wiecznie w Twojej obecności…

Odszedł człowiek służby… Takim go zapamiętamy, jako  skłonnego do pomocy, autentycznego, ale przede wszystkim wrażliwego na potrzebę pomocy i działania, działania na rzecz innych ludzi.  Miarą tej wrażliwości był  czas – czas, który Pan Prezydent Paweł Adamowicz starał się mieć dla drugiego.

Requiescant in pace!