Maj rozpoczeliśmy na kajakach ;).

 

Dzieło współfinansowane ze środków Gminy Sopot i Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Zdjęcia/Tekst: M.Bednarz