Rodzinna Wspólnota TAU w Domu Hospicyjnym św.  Józefa

Każdy ma prawo dobro czynić. 

Tym razem z odwiedzinami, a także programem artystycznym przybyła do nas rodzinna wspólnota franciszkańska TAU działająca przy kościele św. Jakuba w Gdańsku. Podczas spotkania w naszym Domu Hospicyjnym Caritas członkowie wspólnoty, którzy przybyli ze swoimi rodzinami, mieli okazję uczestniczyć w „Lekcji pełnej nadziei”. Po części edukacyjnej przedstawili przygotowany wspólnotowo program artystyczny. Były wiersze ks. J. Twardowskiego, św. Franciszka, a także muzyka w wykonaniu najmłodszych i nieco starszych członków wspólnoty. Po koncercie z udziałem naszych Domowników odbyło się spotkanie integracyjne w „Ogrodzie różanym”.

 

fragment filmu na: