Dzień 21 i 22.12.2010 był czasem spotkań o charakterze świątecznym dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu i uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.