Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz – jako partner – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi uczestniczą w realizacji projektu pt. „Wspieramy ich codzienność”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności w tym seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów.

Zadania przewidziane do realizacji obejmują w szczególności:

– Prace adaptacyjne budynku, w którym powstanie 20 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w ramach Specjalistycznego Domu Samopomocy. Placówka będzie otwarta 5 dni w tygodniu przez 8 h dziennie, zatrudnienie znajdzie wykwalifikowana kadra specjalistów i opiekunów, a rolą MOPS w Rumi będzie umożliwienie dostępu do zajęć kulturalnych oraz pomoc w procesie rekrutacji do projektu

– Poprawę oraz zwiększenie ilości usług realizowanych w ramach Dziennego Domu Pobytu, zatrudnienie dodatkowych specjalistów oraz zwiększenie do 30 osób, liczby miejsc w placówce 

– Zwiększenia dostępu do usług opiekuńczych dla  70 mieszkańców.

Dodatkowo projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji opiekunów, którzy objęci zostaną szkoleniami np. opieki nad osobą niesamodzielną, układaniem diet dla osób starszych i chorych.

Realizację zadania wesprą wolontariusze, którzy aktywizować będą uczestników w czynnościach terapeutycznych i procesie integracji. 

Projekt zakończy się 30.06.2023 r. Rekrutacja do projektu jest otwarta.

Dofinansowanie z UE wynosi 2 164 886,36 PLN

 

PLAKAT ORAZ ULOTKA PROJEKTU 

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Aby pobrać dowolny plik, należy kliknąć w jego nazwę (wszystkie formularze są w formacie PDF): 

Regulamin rekrutacji i realizacji projektu.pdf

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy.pdf

Zał. 2 Wzór oświadczenia uczestnika Zbiór Zarz.pdf

Zał. 3 Wzór oświadczenia uczestnika Projektu CST.pdf

Zał. 4 Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku.pdf

 

 

Informacja o trwałości projektu 15 11 2023