Dziękujemy serdecznie za wsparcie firmie Selgros Cash&Carry.

Dzięki tym produktom możemy tworzyć kolejne paczki żywnościowe i pomagać dalej potrzebującym!

Dziękujemy również wszystkim indywidualnym darczyńcom, którzy wpłacają pieniądze na zakup paczek bezdotykowych ⬇️
https://www.caritas.gda.pl/zbiorka/?id_zbiorki=54

#PaczkaBezdotykowa
#CentrumKryzysowe