Підтримка іноземців

Поддержка иностранцев

 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej jest wykonawcą projektu „Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach 2018 – 2020” w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji. Projekt jest realizowany przez Pomorski Urząd Wojewódzki.

W ramach projektu prowadzimy punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców spoza UE, gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie:

  • doradztwa w zakresie uzyskiwania pozwolenia na pracę i legalizacji pobytu,
  • pomocy prawnej,
  • wsparcia terapeutycznego/psychologicznego,
  • konsultacji i wsparcia doradcy zawodowego,
  • bezpłatnych tłumaczeń zwykłych oraz przysięgłych,
  • krótkoterminowej opieki nad dzieckiem.

Wszystkie rodzaje wsparcia i doradztwa świadczymy bezpłatnie.

 

Lp. Miejscowość Adres Kontakt
1 Gdańsk ul. Dobra 8
80-746 Gdańsk

pi-gdansk@caritas.gda.pl mohiienko@caritas.gda.pl

tel.: 533-327-348

2 Gdynia ul. Jęczmienna 8
81-089 Gdynia

pi-gdynia@caritas.gda.pl

imalinowska@caritas.gda.pl

tel.: 533-327-359

3 Kartuzy ul. 3 Maja 2/14
83-300 Kartuzy

pi-kartuzy@caritas.gda.pl

nfedayezhanka@caritas.gda.pl

tel.: 533-327-368

4 Starogard Gdański ul. Rycerska 5
83-200 Starogard Gdański

pi-starogard@caritas.gda.pl 

wrebinin@caritas.gda.pl

tel.: 533-327-342

5 Chojnice ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30 A 89-600 Chojnice

pi-chojnice@caritas.gda.pl pkucharska@caritas.gda.pl

tel.: 533-327-369 

6 Słupsk ul. Krasińskiego 7
76-200 Słupsk

pi-slupsk@caritas.gda.pl pkucharska@caritas.gda.pl

tel.: 533-327-349

 

 

 

 

Information-consulting center

Free consulting in th field of:

– legalization of stay,

– obtaining work permits,

– law advices,

– translations,

– psychologist,

– emergency childcare

_______________________________________

 

Информационно-консультативний центр

Бесплатные консультации для иностранцев не являющихся гражданами Евросоюза касающихся:

– легализации пребывания;

– в получении разрешения на работу ;

– юридическая консультация;

– помощь переводчика ;

– психолог;

– уход за детьми в чрезвычайных ситуациях.

_______________________________________

 

Інформаційно – дорадчий центр

Безкоштовні дорадчі послуги для іноземців з-поза Євросоюзу у слідуючих справах :

-легалізація перебування;

– отримання дозволу на працевлаштування;

– юридичні консультації ;

– перекладач;

– психолог;

– догляд за дітьми в надзвичайних ситуаціях

 

Harmonogram działania punktów:

Mówią o nas: