Caritas Archidiecezji Gdańskiej jest wykonawcą projektu „Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach 2018 – 2020” w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji. Projekt jest realizowany przez Pomorski Urząd Wojewódzki.

W ramach projektu prowadzimy punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców spoza UE, gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie:

– doradztwa dotyczącego uzyskiwania pozwolenia na pracę i legalizacji pobytu,
– pomocy prawnej i psychologicznej,
– tłumaczeń,
– opieki nad dzieckiem.

Lp. Miejscowość Adres Kontakt
1 Gdańsk ul. Dobra 8
80-746 Gdańsk
pi-gdansk@caritas.gda.pl mohiienko@caritas.gda.pl tel.: 533-327-348
2 Gdynia ul. Jęczmienna 8
81-089 Gdynia
pi-gdynia@caritas.gda.pl zsomko@caritas.gda.pl tel.: 533-327-359
3 Kartuzy ul. 3 Maja 2/14
83-300 Kartuzy
pi-kartuzy@caritas.gda.pl imalinowska@caritas.gda.pl tel.: 533-327-368
4 Starogard Gdański ul. Rycerska 5
83-200 Starogard Gdański
pi-starogard@caritas.gda.pl vfurdyn@caritas.gda.pl, zsomko@caritas.gda.pl tel.: 533-327-342
5 Chojnice ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30 A 89-600 Chojnice pi-chojnice@caritas.gda.pl pkucharska@caritas.gda.pl tel.: 533-327-369 
6 Słupsk  ul. Ojca Pio 3
76-200 Słupsk
pi-slupsk@caritas.gda.pl pkucharska@caritas.gda.pl tel.: 533-327-349

 

PO ANGIELSKU :

Information-consulting center

Free consulting in th field of:

– legalization of stay,

– obtaining work permits,

– law advices,

– translations,

– psychologist,

– emergency childcare

_______________________________________

PO ROSYJSKU

Информационно-консультативний центр

Бесплатные консультации для иностранцев не являющихся гражданами Евросоюза касающихся:

– легализации пребывания;

– в получении разрешения на работу ;

– юридическая консультация;

– помощь переводчика ;

– психолог;

– уход за детьми в чрезвычайных ситуациях.

_______________________________________

PO UKRAIŃSKU

Інформаційно – дорадчий центр

Безкоштовні дорадчі послуги для іноземців з-поза Євросоюзу у слідуючих справах :

-легалізація перебування;

– отримання дозволу на працевлаштування;

– юридичні консультації ;

– перекладач;

– психолог;

– догляд за дітьми в надзвичайних ситуаціях

 

Harmonogram działania punktów w kwietniu 2019 r.:

Harmonogram działania punktów