Od zeszłego roku idea wolontariatu pracowniczego jest bardzo bliska pracownikom Centrum Caritas w Krzywym Kole. Dlatego też  w trwającym obecnie Tygodniu Miłosierdzia postanowiliśmy ponownie „coś zrobić dla innych” ( w zeszłym roku wymalowaliśmy stołówkę w Zespole Szkół w Suchym Dębie ). Tym razem postanowiliśmy zrealizować pomysł, który dojrzewał w nas już od dłuższego czasu. Otóż przygotowaliśmy przedstawienie kukiełkowe pt „ Kopciuszek”. Premiera  odbyła się w dniu wczorajszym , a wśród publiczności zasiadły dzieci z oddziału przedszkolnego w Suchym Dębie. Nie ukrywamy, że przygotowania do tego wydarzenia  były bardzo pracochłonne ,gdyż musieliśmy  z tłuczków do ziemniaków stworzyć kukiełki, przygotować scenografię, napisać scenariusz, zgrać muzykę, nauczyć się ról itd. Jednakże dzisiaj jednomyślnie stwierdzamy, że polskie przysłowie „ gdzie się z chęcią zejdzie praca, tam się hojnie trud opłaca”jest prawdziwe. Gromkie brawa , słowa uznania a do tego jeszcze niezwykle roześmiane buzie dzieci  są w stanie zrekompensować każdy wysiłek. Cieszymy się , że w tegorocznym Tygodniu Miłosierdzia mogliśmy ponownie coś  dać  z siebie innym.