W dniach 28 – 29 kwietnia 2009 w Ośrodku Szkoleniowo Kolonijnym w Warzenku odbyły się bezpłatne warsztaty upowszechniające – „Wolontariat europejski – szansą na rozwój”, w których uczestniczyli przedstawiciele placówek Caritas w diecezjach z terenu całej Polski. Program warsztatów okazał się bardzo intensywny.

Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji dotyczącej możliwości, jakie niesie ze sobą Program Młodzież w działaniu, min. o Akcji 2, którą jest Wolontariat Europejski (EVS). Wieczorem, natomiast, wolontariusze EVS, którzy aktualnie realizują projekty w placówkach Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Alina, Jana oraz Florian, przy zapalonym kominku, opowiedzieli o swoich wrażeniach pobytu i pracy w Polsce. Drugi dzień wiązał się głównie z poznawaniem procesu tworzenia projektu, który ma na celu przygotowanie organizacji na przyjecie wolontariusza EVS oraz zaplanowanie działań krok po kroku.