W dniu 23 października 2019 r. o godz. 12:00 w Ośrodku Warzenko znajdującym się przy ul. Kasztanowej 48 odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Kaplicy. Kamień węgielny oraz powstające mury Kaplicy poświęcili JE Ks. Bp. Sławoj Leszek Głódź, Ks. Bp Wiesława Szlachetka oraz Ks. Bp. Zbigniew Zieliński. W uroczystości brało udział wielu znamienitych gości, w szczególności Starosta Kartuski P. Bogdan Łapa, Wicestarosta Kartuski P. Piotr Fikus, Wójt Gminy Przodkowo P. Andrzej Wyrzykowski, Prezes WFOŚiGW w Gdańsku P. Maciej Kazienko, Proboszcz Parafii w Kielnie Ks. Franciszek Rompa, projektant budynku Kaplicy P. Piotr Orlicki, inspektor nadzoru P. Bogdan Gruca, właściciel firmy OL-Trans, która buduje Kaplicę P. Olgierd Hewelt wraz z kierownikiem budowy i pracownikami oraz Sołtys wsi Warzenko P. Tadeusz Skrzyński. Gospodarzami tego niecodziennego i niezwykle ważnego wydarzenia dla Caritas Archidiecezji Gdańskiej byli: Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej Ks. Janusz Steć, wicedyrektor Ks. Piotr Brzozowski, wicedyrektor Ks. Tomasz Kosewski oraz Sylwia Motyka – Kierowniczka Ośrodka w Warzenku.

Po podpisaniu a następnie odczytaniu Aktu Erekcyjnego przez Ks. Bp. Wiesława Szlachetkę nastąpiło wmurowanie i zabetonowanie tuby z Aktem Erekcyjnym w miejscu w którym ma znajdować się w przyszłości ołtarz. Do tuby oprócz aktu erekcyjnego włożony został przez Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia także różaniec.

Wszystkim zebranym gościom serdecznie dziękujemy za swój udział w uroczystości.