Zbudowaliśmy dużą społeczność wolontariuszy oraz sprawny system współpracy i wsparcia. Oferujemy współpracę w oparciu o porozumienie o wolontariacie, szkolenia, zaplecze logistyczne i wsparcie zespołu pracowników Caritas.
Zgłoszenia:
  • nzherka@caritas.gda.pl
  • 668 928 431
Хочешь помогать в поддержке мигрантов и беженцев из Украины?
Участвуй в волонтерской деятельности на благо мигрантов и беженцев в уже созданном нами сообщество волонтеров с эффективно действующей системой сотрудничества и поддержки. Предлагаем сотрудничество на основе договора о волонтариате , краткий инструктаж при логистической и методической поддержке коллектива работников Каритас.
Контакт:
  • nzherka@caritas.gda.pl
  • 668 928 431