Grupa uczestników warsztatu z  Łapina pod opieką psycholog p. Kingi, brała udział w spotkaniu informacyjnym o projekcie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Centrum Dzwoni w Gdańsku. Uczestnicy mieli okazje porozmawiać z trenerem pracy i doradcą zawodowym, obejrzeli również film informacyjny.