Wizyta szkoleniowa w ramach projektu Social Keys for Social Entrepreneurship

Od 6 maja, 5-osobowa grupa zainteresowana tematyką ekonomii społecznej bierze udział w dziewięciodniowym szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu Social Keys for Social Entrepreneurship, które odbywa się w Perugii (region Umbria, Włochy). Szkolenie skupia sie przede wszystkim na dwóch modułach – marketing w ekonomii społecznej i zarządzanie relacjami z klientem (CRM) w ekonomii społecznej.Podczas wykładów, ćwiczeń i warsztatów uczestnicy zapoznają się zarówno z ogólnymi zasadami i regułami związanymi z powyzszymi zagadnieniami, ale przede wszystkim dowiedzą się jak funkcjonuja one w kontekście ekonomii społecznej. Ponadto, w ramach wyjazdu zaplanowane są wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej. Projekt rezlizowany jest w ramach Programu Erasmus+.